Kuro-kurong Nakakatuliro

Sa buhay ng isang tao ay kailangang matanto,

Na minsan, di aakma ang gusto na nakaplano.

Pagka’t may ibang plano ang Diyos para sa iyo,

Sapagkat alam niya ang tunay na ikaliligaya mo.

Sa bilis ng paglipas ng agos ng buhay,

Kagigising pa lamang kailangan nang mahimlay.

Dapat ay isipin ang ikaliligayang tunay

Gawin nang buong lakas at walang halong tamlay.

Isang buong araw na naman ang lumipas.

Nawa’y ganda at talino ay di kumukupas.

Ngunit dapat ay isipin na wag maging mangtas,

Sa paghihintay ng pag-ibig na wagas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *


INSTAGRAM WITH ME