Bangon Pilipinas

Dama ko ang bigat ng ating karamdaman.

Matapos ang giyera’t lindol, ngayon ay unos naman.

Marahil napabayaan ang ating kalikasan,

ngunit ang balik naman ay kamatayan.

 

Daan-daang buhay ang ngayo’y nawala.

Milyong-milyong ari-arian ang napinsala.

Marahil ang tanong, saan tayo magsisimula?

Ngayong marami na sa atin ang nawala?

 

Tayong mga Pilipino’y may likas na katapangan,

Pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ang siyang tangan.

Bangon Pilipinas! Tayo na at magtutulungan!

Magiging maganda muli ang Perlas ng Silangan!

photo from definitelyfilipino.com

photo from definitelyfilipino.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *


INSTAGRAM WITH ME